لاپاراسکوپی کیسه صفرا

عمل لاپاراسکوپی

عمل لاپاراسکوپی عمل لاپاراسکوپی : لاپاراسکوپی روشی بدون باز کردن شکم و با حداقل تهاجم می باشد. در این روش لوله باریک وبلندی به نام لاپاراسکوپ که مجهز به منبع نور می باشد را، از برش بسیار کوچکی که در ناحیه ناف ایجاد می شود وارد بدن کرده و از این راه، داخل لگن یا […]

مراقبتهای بعد از عمل لاپاراسکوپی کیسه صفرا

مراقبتهای بعد از عمل لاپاراسکوپی کیسه صفرا از جمله مراقبتهای بعد از عمل لاپاراسکوپی کیسه صفرا ، رعایت نکات تغذیه ای است که در ذیل آورده ایم: به مدت ۶ تا ۸ ساعت به بیمار مایعات صاف شده مانند آب کمپوت، آب میوه، آب و چای دهید، رفته رفته رژیم مایعات شامل سوپ و بعد […]

لاپاراسکوپی کیسه صفرا

لاپاراسکوپی کیسه صفرا عمل جراحی کیسه صفرا بطور کلی به دو روش باز و لاپاراسکوپی کیسه صفرا قابل انجام است که در روش باز با برش پوستی که معمولا در زیر دنده‌ها در سمت راست ایجاد می شود، کیسه صفرا و سنگ ها خارج می‌ شود. اما در روش لاپاراسکوپی چند سوراخ کوچک که اندازه […]

تماس